Privacy Policy

Oglasi
Oglasi
Oglasi
Oglasi
Oglasi
Oglasi
Polica o zaštiti privatnosti
Polica o zaštiti privatnosti
Rezultati.com stranica i njene mobilne aplikacije (u daljnjem tekstu ‘Aplikacija’) poštuje privatnost svih stranaka koje posjećuju i koriste Aplikaciju, (u daljnjem tekstu ‘Posjetitelji’) te se obvezuje da zaštiti njihovu privatnost. S vremena na vrijeme, i to samo uz prethodni pristanak, Aplikacija skuplja i koristi ‘Osobne podatke’ (definirano dalje u tekstu) svojih Posjetitelja kako bi im pružila sve usluge koje Aplikacija nudi i samo iz onih razloga koji će sada biti navedeni. Ova Polica o zaštiti privatnosti je usklađena sa međunarodnim sporazumima i direktivama EU, uključujući i Opću uredbu o zaštiti podataka (Zakon (EU) 2016/679), te je regulirana malteškim Zakonom o zaštiti podataka (Članak 440. zakona Malte), Obradom osobnih podataka (Sektor elektroničkih komunikacija) i drugim zakonima (Pravna uredba br. 16 iz 2003. koja vrijedi i za kasnije amandmane). Ona prihvaća Preporuku 2/2001 iz članka 29. o Zaštiti radnih podataka, prihvaćenu 17. svibnja 2001. uz minimalne uvjete za skupljanje osobnih podataka na internetu i regulira ostala pravila i njihove primjene.
Upravitelj podataka skupljenih od Posjetitelja koji koriste Aplikaciju je Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Prag, Češka Republika i on je odgovoran za ovu Aplikaciju.
Upravitelja podataka se može kontaktirati na gdpr@livesport.eu.
Pružatelja usluga se može kontaktirati na gdpr@livesportmedia.eu.
Svrha ove Izjave
Svrha ove Izjave je da:
odredi koju vrstu osobnih podataka će Upravitelj prikupljati od vas i kako će se koristiti vaši osobni podaci;
odredi temelje na kojima će Upravitelj koristiti bilo kakve osobne podatke;
vas osvijesti kako će Upravitelj koristiti vaše osobne podatke;
razjasni obaveze Upravitelja koje su određene uredbama o zaštiti podataka kako bi koristio vaše osobne podatke zakonito i odgovorno; te
informira vas o vašim pravima o zaštiti podataka.
Mi koristimo vaše osobne podatke na prikladan i zakonit način, u skladu s primijenjenim uredbama o zaštiti podataka i Općom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679 (“GDPR”) koja je na snazi od 25. svibnja 2018.
Skupljanje Osobnih Podataka
Osim u situacijama koje su navedene u Polici o zaštiti privatnosti, Aplikacija ne skuplja Osobne Podatke kada Posjetitelji samo navigiraju Aplikacijom. Međutim, Aplikacija zahtijeva od Posjetitelja neke osobne podatke kada on koristi neke dodatne ili napredne usluge koje Aplikacija nudi nakon registracije. Tada će Aplikacija tražiti od Posjetitelja pristanak prije nego krene skupljati i koristiti osobne podatke Posjetitelja. Pri registraciji ili u nekim drugim situacijama, Aplikacija će tražiti od Posjetitelja da upiše svoje korisničko ime (najčešće to bude e-mail adresa) i lozinku.
Posjetitelji nisu dužni dati svoje osobne podatke ili dopustiti Aplikaciji skupljanje svojih osobnih podataka. Međutim, Aplikacija ne može pružiti sve svoje usluge Posjetiteljima koji ne pristanu na skupljanje njihovih osobnih podataka.
I kada Posjetitelji pristanu na skupljanje njihovih osobnih podataka od strane Aplikacije, imaju pravo kasnije povući svoj pristanak za skupljanje osobnih podataka iz bilo kojeg razloga kontaktirajući nas na gdpr@livesport.eu. U slučaju povlačenja pristanka, dodatne ili napredne usluge Aplikacije koje budu dostupne nakon registracije više neće biti dostupne.
Vaša prava kao nositelja podataka
Pravo pristupa
Posjetitelji imaju pravo zatražiti od Upravljača (definirano u daljnjem tekstu) da ih pismeno obavijesti za što su korišteni njihovi osobnih podaci. Zahtjev se predaje napismeno Upravljaču (definirano u daljnjem tekstu).
Aplikacija se obvezuje da učini sve u svojoj moći da svi Osobni Podaci budu ažurirani. Međutim, Posjetitelji mogu i sami informirati Aplikaciju o promjenama u njihovim Osobnim Podacima.
Ispravljanje, blokiranje ili brisanje podataka
Posjetitelji koji misle da su njihovi Osobni Podaci netočni, mogu pismenim putem zatražiti od Upravljača da ih ispravi. Posjetitelji također imaju pravo zatražiti od Upravljača da blokira ili obriše njihove Osobne Podatke ako nisu bili korišteni na zakonit način.
Pravo prigovora
Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme na gdpr@livesport.eu kako bi zatražili da ne koristimo vaše Osobne Podatke u marketinške svrhe, kao npr. informacije o nadolazećim događajima, brošure i publikacije, i vaši podaci se više neće koristiti u takve svrhe.
Pravo na povlačenje pristanka
Imate pravo povući pristanak na ovu izjavu i načine korištenja podataka koji su ovdje opisani u bilo koje vrijeme, samo nam se javite na gdpr@livesport.eu. To neće utjecati na zakonitost korištenja podataka koje smo provodili na osnovu pristanka prije nego je povučen. Povlačenje pristanka će za posljedicu imati trenutačno uskraćivanje naših usluga.
Pravo na ispravak
Imate pravo na ispravljanje vaših netočnih Osobnih Podataka koje smo koristili, ažuriranje zastarjelih podataka i upotpunjavanje Osobnih Podataka koji su nepotpuni, po mogućnosti i putem pismene izjave.
Pravo na brisanje
Imate pravo na brisanje Osobnih Podataka koje imamo o vama u slučajevima kada oni više nisu potrebni, a to je kada:
povučete svoj pristanak za korištenje Osobnih Podataka;
vaši Osobni Podaci se više ne koriste; ili
su vaši Osobni Podaci bili nezakonito korišteni.
Pravo na ograničavanje korištenja
Imate pravo ograničiti naše korištenje podataka kada:
osporavate točnost Osobnih Podataka, na određeni period koji nam je potreban da provjerimo točnost Osobnih Podataka;
naše korištenje podataka se smatra nezakonitim, a vi se protivite brisanju vaših Osobnih Podataka i zatražite ograničavanje korištenja umjesto da ih se obriše;
više ne trebamo vaše Osobne Podatke za navedene svrhe, ali su potrebni vama zbog poduzeća, podizanja tužbi ili branjenja na sudu; ili
ste se žalili na naše korištenje podataka i čekate provjeru da li pravni temelji našeg korištenja podataka nadjačavaju temelje vaše žalbe.
Pravo na prenosivost podataka
Od 25. svibnja 2018., imat ćete pravo primiti svoje Osobne Podatke u strukturiranom formatu koji se može strojno čitati i prenijeti te podatke drugom Upravitelju (kao što se navodi u GDPR).
Razlozi skupljanja i korištenja osobnih podataka
Osobni podaci koje prikupi Aplikacija će biti korišteni prema odredbama Zakona o zaštiti podataka (članak 440. zakona na Malti) i ostalih zakona koji se toga tiču zbog ovih razloga:
Komunikacije s Posjetiteljima;
Slanje nove lozinke Posjetiteljima za njihov korisnički račun;
Pružanje naprednih usluga koje mogu urediti Aplikaciju u nekoj mjeri;
Poboljšanje sadržaja Aplikacije;
Pružanje personaliziranog sadržaja i/ili izgleda Aplikacije prema ukusu Posjetitelja.
Pravni temelj za korištenje podataka
Koristit ćemo vaše Osobne Podatke samo ako ste dali svoj pristanak ili samo utoliko ako su nam neophodni da bi vam mogli pružiti usluge koje nudimo i/ili zbog razloga navedenih u ovoj izjavi.
Također možemo koristiti vaše Osobne Podatke u interesu zakona ili kako bismo se pridržavali zakonskih obaveza. To može uključivati podizanje tužbe ili obranu na sudu ili izvršavanje naredbe suda, ustanove ili vlasti.
Marketing
Primat ćete marketinške obavijesti od nas ako ste zatražili marketinške informacije od nas i dali nam potrebne detalje kroz Aplikaciju i odlučili primati takve obavijesti.
Nećemo dijeliti vaše Osobne Podatke nijednoj trećoj stranci u marketinške svrhe bez vašeg nedvosmislenog pristanka.
Otkrivanje osobnih podataka trećim strankama
Pružatelj usluge ne prodaje, mijenja, iznajmljuje ili na bilo koji drugi način otkriva osobne podatke Posjetitelja bilo kojoj trećoj stranci bez prethodnog pristanka. Međutim, u slučaju prodaje Aplikacije osobni podaci bi bili dostupni trećoj stranci.
Navedeno ne vrijedi ako Aplikacija dobije sudsko naređenje ustupiti osobne podatke Posjetitelja trećoj stranci.
Navedeno također ne vrijedi ako je to apsolutno potrebno zbog jednog ili više Razloga za skupljanje i korištenje Osobnih Podataka. U tom slučaju će Aplikacija hitno tražiti dopuštenje od Posjetitelja koji su u pitanju.
Pružatelj usluge zadržava pravo davati trećim strankama statističke podatke o Posjetiteljima, prodaji, prometu i druge statističke podatke vezane za Aplikaciju, ali bez imenovanja ijednog od Posjetitelja.
Dokumenti evidencije
Kako bi još bolje vodili Aplikaciju i skupili šire demografske podatke o Posjetiteljima, Aplikacija automatski evidentira IP adresu svih Posjetitelja i svih stranica koje je Posjetitelj otvorio.
Ograđivanje od odgovornosti cookie informacija
"Cookie" je informacija koja se memorira na kompjuteru Posjetitelja od strane internet servera i koristi se da im se prilagodi usluga interneta. Aplikacija koristi ''cookie'' da pohrani informacije o interakcijama Posjetitelja koje joj kasnije mogu koristiti. Posjetitelji mogu onemogućiti ''cookie'' informacije u postavkama svog internet preglednika. Mi koristimo ''cookie'' informacije kako bi vam prilagodili sadržaj i reklame, ponudili vam opcije s društvenih mreža i analizirali naš promet. Također dijelimo informacije o vašem korištenju naše stranice s našim analitičkim partnerima Aplikacije, nekim našim reklamnim (programerskim) partnerima i društvenim mrežama (samo kada se prijavite putem vašeg korisničkog računa s društvene mreže). Više detalja ovdje.
Ova izjava se treba pročitati zajedno s našom Policom o ''cookie'' informacijama i bilo kojom drugom Obavijesti o privatnosti koju budemo objavili u određenim situacijama kada budemo skupljali ili koristili Osobne Podatke o vama, tako da budete potpuno svjesni kako i zašto koristimo vaše Osobne Podatke. Postavi privatnost
Prijenos Osobnih Podataka trećim strankama
Upravitelj ne prenosi nikakve Osobne Podatke izvan Europske ekonomske zajednice, a ako to bude morao, prvo će osigurati potrebne mjere zaštite kako bi bio siguran da su vaši Osobni Podaci adekvatno zaštićeni.
Sigurnost
Aplikacija i Upravljač su primijenili razne mjere, tehničke i organizacijske, kako bi pomogli zaštititi Osobne Podatke od uništenja, gubitka, zlouporabe i mijenjanja, a koji su prikupljeni i korišteni (uključujući i osiguranje da je bilo kakav prijenos podataka siguran) kroz Sigurnu komunikaciju između Posjetiteljevog uređaja i Upraviteljevih servera “HTTPS”. Također, sve lozinke koje postavite se pohranjuju pomoću BCrypt standarda. Unatoč svim naporima, Pružatelj usluge ne može garantirati da se tako nešto neće dogoditi.
Vrijeme čuvanja Osobnih Podataka
Osobni Podaci se čuvaju samo onoliko vremena koliko je potrebno da se ispuni svrha u koju su prikupljeni. U slučaju da je korisnički račun neaktivan jednu (1) godinu, svi prikupljeni Osobni Podaci tog korisnika će se obrisati.
Stranice/aplikacije trećih stranaka
Polica o zaštiti privatnosti ne pokriva stranice/aplikacije trećih stranaka. Aplikacija nudi linkove na druge stranice zbog boljeg doživljaja Posjetitelja. Aplikacija nije odgovorna za sadržaj na stranicama/aplikacijama trećih stranaka i njihove mjere zaštite privatnosti. Sve druge stranice/aplikacije koje Posjetitelji posjete putem Aplikacije možda nemaju adekvatnu Policu o zaštiti privatnosti.
Prihvaćanje Police o zaštiti privatnosti
Pristanak Posjetitelja na skupljanje i korištenje njihovih Osobnih Podataka od strane Aplikacije i Upravljača je pod nadležnosti gore navedene Police o zaštiti privatnosti. Posjetiteljima se preporučuje da redovno provjeravaju Policu o zaštiti privatnosti kako bi se upoznali s njenim sadržajem i mogućim dodacima koje Aplikacija može dodati s vremena na vrijeme.
Pružatelj usluge
Pružatelj je LiveSport Media Ltd, tvrtka registrirana po zakonima Malte 22. studenog 2011. pod registracijskim brojem C 54555, i prijavljena je na adresi CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. Ako nas želite kontaktirati, javite nam se na info@livesportmedia.eu.
Verzija i datum Uvjeta
Ova izjava u verziji 2 je zadnji put ažurirana 25.5.2018. (FS.COM-ToU-20180525-2)
Oglasi
Oglasi
Oglasi