Oglasi
Oglasi
Oglasi
Politika zaštite privatnosti

Uvodne informacije

Livesport s.r.o. (u daljnjem tekstu "mi", "naše" ili "nas") poštuje privatnost svojih korisnika (u daljnjem tekstu "vi" ili "vaše"). Ove informacije o obradi osobnih podataka (u daljnjem tekstu "Informacije") objašnjavaju kako prikupljamo, koristimo, objavljujemo i štitimo vaše osobne podatke na našoj internetskoj stranici bez obzira na jezičnu verziju ili lokaciju (u daljnjem tekstu "Stranica"). Mi obrađujemo vaše osobne podatke radi vašeg korištenja Stranice, registracije na Stranici, u marketinške svrhe i zbog pohranjivanja HTTP kolačića na vaš uređaj.

 1. Naš identitet i podaci za kontakt

  1. Mi, kao stranka koja upravlja vašim osobnim podacima, smo Livesport s.r.o., sa sjedištem u Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prag 5, Aspira Business Centre, ID 274 33 722, upisan u Trgovački registar koji vodi Općinski sud u Pragu, podnosi zahtjev br. zn. C113331, Češka Republika.

  2. Naši podaci za kontakt su sljedeći: adresa za dostavu Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prag 5, Aspira Business Centre, Češka Republika, email adresa privacy@livesport.eu.

  3. Imenovali smo službenika za zaštitu podataka kojeg možete kontaktirati za sva pitanja vezana uz obradu vaših osobnih podataka i ostvarivanje vaših prava e-mailom na dpo@livesport.eu.

 2. OBRADA VEZANA UZ KORIŠTENJE STRANICE I REGISTRACIJU

  1. Detalji obrade prilikom korištenja Stranice. Ako koristite Stranicu, mi vršimo obradu iz razloga B i C koji su navedeni niže u tekstu, a vezani su uz vaše korištenje Stranice (IP adresa, Geo IP lokacija, podaci o operativnom sustavu, vrsta i verzija vašeg internetskog preglednika te korisničke postavke na Stranici) te ih prikupljamo automatski dok koristite Stranicu, uz podatke o dobi, ako ste nam dali i te podatke.

  2. Detalji obrade prilikom registracije i prijave. Ako kreirate korisnički račun ili se prijavite na Stranicu koristeći račun koji je prethodno kreiran na nekoj drugoj našoj platformi ili proizvodu da biste koristili Stranicu, mi ćemo obraditi vaše osobne podatke dok koristite Stranicu iz razloga A, B i C, koji su navedeni niže u tekstu, a to su

   1. podaci za kontakt, uključujući email adresu, koje ste nam dali kada ste kreirali svoj račun;

   2. podaci o dobi, ako su potrebni za registraciju ili nakon prijave;

   3. podaci koji se odnose na korištenje funkcija web Stranice (npr. glasanje u anketama ili omiljeni timovi);

   4. pseudonimiziran identifikator za praćenje funkcioniranja Stranice i prijavljivanje tehničkih kvarova, drugi pseudonimizirani identifikatori koje smo postavili da vas zaštitimo, a ako ste se odlučili registrirati ili prijaviti na Stranicu koristeći svoj već postojeći račun koji imate kod neke treće stranke (npr. Facebook, Gmail, Apple), također obrađujemo vaše ime, fotografiju i pseudonimiziran identifikator koji vam je dala treća stranka, a koje nam ustupa treća stranka za potrebe prijave;

   5. podaci o vašim kupovinama, ako ih ima, na našoj Stranici.

  3. Razlozi za obradu. Mi obrađujemo vaše osobne podatke u potrebnom opsegu iz sljedećih razloga:

   • Razlog A: Razlog za obradu vaših osobnih podataka je sklapanje ugovora između vas i nas ili da nam omogući da poduzmemo korake koji prethode sklapanju takvog ugovora, kako biste se mogli registrirati ili prijaviti na Stranicu.

   • Razlog B: Razlog za obradu prethodno spomenutih osobnih podataka je osiguravanje ispravnog funkcioniranja Stranice, što znači pravilno i nesmetano funkcioniranje Stranice te otkrivanje i prijavljivanje tehničkih kvarova, a slijedom toga i optimizacija (sprječavanje budućih kvarova) Stranice.

    Napravili smo procjenu da li je moguće obraditi vaše osobne podatke za navedene razloge te smo također napravili potreban test proporcionalnosti koji procjenjuje mogućnosti zaštite vaših prava i naših interesa. Zaključili smo da, s obzirom na činjenicu da je većina osobnih podataka koje obrađujemo dostupna i u druge svrhe, da koristimo pseudonimizirane identifikatore, da je uklanjanje kvarova također u interesu korisnika Stranice, da je slijedom toga optimizacija Stranice u interesu svih korisnika Stranice, vaši interesi ili osnovna prava i slobode da zaštitite svoje osobne podatke ne nadilaze naše legitimne interese koji su gore navedeni.

   • Razlog C: Razlog za obradu vaših osobnih podataka je ispunjavanje naših pravnih obveza, posebice u području reguliranja poreza, knjigovodstva i oglašavanja.

  4. Pravna osnova. Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka za svaki od navedenih razloga je sljedeća:

   1. za razlog A je takva obrada potrebna zbog sklapanja ugovora između vas i nas ili da nam omogući da poduzmemo korake koji prethode sklapanju ugovora, što je u skladu s Člankom 6(1)(b) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine, koja se tiče zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) (u daljnjem tekstu "Opća uredba").

   2. za razlog B je zbog Članka 6(1)(f) Opće uredbe naš interes legitiman kako bismo osigurali ispravno funkcioniranje Stranice.

   3. za razlog C obrada je potrebna zbog pravnih obveza u Članku 6(1)(c) Opće uredbe.

  5. Vrijeme čuvanja. Vaši osobni podaci će se čuvati

   • kod razloga A na period od tri (3) godine od kraja vašeg ugovora;

   • kod razloga B za vrijeme trajanja ugovora, ako ste kreirali račun kod nas, ili 1 mjesec nakon korištenja Stranice ako niste kreirali račun; te

   • kod razloga C na period koji je potreban da ispunimo pravne obveze u skladu s propisanim zakonima.

  6. Ostali primatelji podataka. Stranke koje nam pružaju tehničku podršku, uključujući stranke koje nam pružaju hosting i uslugu razvoja softwarea, te ostale tvrtke u našoj grupaciji (u daljnjem tekstu "naša grupa") mogu primati vaše osobne podatke. U slučajevima kada tako nalažu propisani zakoni, nadležna javna tijela također mogu primati vaše osobne podatke u svrhu ispunjenja njihovih obveza propisanih zakonom.

  7. Vaša prava. Pod uvjetima navedenim u Općoj uredbi i ovisno o navedenim razlozima, imate pravo da zatražite od nas pristup svojim osobnim podacima, da zatražite ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, zabraniti njihovu obradu, ili iskoristiti pravo na prijenos svojih osobnih podataka. Molimo vas da uzmete u obzir da vas možemo zatražiti da potvrdite svoj identitet prije nego pristanemo na neki od ovih zahtjeva.

   1. Ako mislite da je obrada vaših osobnih podataka prekršila ili krši Opću uredbu, imate pravo, između ostalog, podnijeti prigovor nadležnom tijelu, posebice nadležnom tijelu u zemlji članici EU u kojoj živite, u kojoj radite ili u kojoj se navodno kršenje Opće uredbe dogodilo.

   2. Imate pravo u bilo kojem trenutku žaliti se na obradu vaših osobnih podataka iz razloga B. U slučaju da se žalite na obradu svojih osobnih podataka iz razloga B, nećemo nastaviti obradu vaših osobnih podataka sve dok ne pružimo utemeljene razloge za obradu koji nadilaze vaše interese ili prava i slobode, ili ako su podaci potrebni za uspostavu, prakticiranje ili obranu naših pravnih zahtjeva.

   3. Niste obavezni dati nam svoje osobne podatke. Međutim, pružanje vaših osobnih podataka je neophodno za razlog A, odnosno za sklapanje i ispunjavanje ugovora, te bez pružanja vaših osobnih podataka nije moguće sklopiti niti ispuniti ugovor i to vas može spriječiti da koristite određene funkcije i kupnje u sklopu Stranice koje su dostupne samo registriranim korisnicima. Obrada vaših osobnih podataka iz razloga C je potrebna iz pravnih razloga zbog vaših mogućih kupnji na Stranici.

 3. OBRADA VEZANA UZ IZRAVNI MARKETING PREMA REGISTRIRANIM KORISNICIMA

  1. Detalji obrade. Ako se registrirate na Stranici ili se prijavite na Stranicu koristeći račun koji je prethodno kreiran na drugoj našoj platformi ili proizvodu (kao naš korisnik), možemo vam slati komercijalne poruke (marketinške ponude) koje uključuju naše slične usluge u skladu s propisanim zakonima, a iz tih razloga mi obrađujemo:

   1. podatke za kontakt, uključujući email adresu, koje ste nam dali kada ste kreirali svoj račun;

   2. pseudonimizirane identifikatore koje smo postavili da vas zaštitimo, a ako ste se odlučili registrirati ili prijaviti na Stranicu koristeći svoj već postojeći račun koji imate kod neke treće stranke (npr. Facebook, Gmail, Apple), također obrađujemo pseudonimiziran identifikator koji vam je dala treća stranka, a koji nam ustupa treća stranka za potrebe prijave;

   Ova obrada osobnih podataka se ne zasniva na vašem pristanku, no imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na nju.

  2. Razlozi za obradu. Svrha obrade vaših osobnih podataka je slanje komercijalnih poruka vama, kao našem korisniku, u skladu s propisanim zakonima.

  3. Pravna osnova. Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je činjenica da je obrada potrebna za naše legitimne interese, što je u skladu s Člankom 6(1)(f) Opće uredbe.

  4. Naši legitimni interesi. Naš legitiman interes se bazira na činjenici da ste vi naš klijent (korisnik) i da vam nudimo jasnu, nedvosmislenu, besplatnu i jednostavnu priliku da izuzmete sebe iz obrade elektronskih podataka za kontakt koji se koriste za slanje komercijalnih poruka prilikom obrade vaših osobnih podataka.

   1. Mi djelujemo u skladu s propisanim zakonima kada šaljemo komercijalne poruke.

   2. Uvodni dio Točke 47 Opće uredbe kaže, između ostalog, da "obrada vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga se može smatrati obradom koja je provedena iz legitimnih interesa".

   3. Mi smo proveli procjenu legalnosti obrade vaših osobnih podataka u svrhu slanja komercijalnih poruka te smo također proveli potreban test proporcionalnosti koji procjenjuje mogućnosti zaštite vaših prava i naših interesa. Zaključili smo da, pod uvjetom da su ispunjeni preduvjeti za slanje komercijalnih poruka koji su navedeni u propisanim zakonima te u svjetlu činjenice da možete u bilo kojem trenutku odbiti daljnje primanje komercijalnih poruka, vaši interesi ili osnovna prava i slobode da zaštitite svoje osobne podatke, koje ste nam svojevoljno dali, ne nadilaze naše legitimne interese da vam šaljemo komercijalne poruke.

   4. U svjetlu gore navedenog i činjenice da je razumno očekivati da će vaši osobni podaci biti obrađeni u svrhu slanja komercijalnih poruka, mi smatramo da naši legitimni interesi čine pravnu osnovu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu slanja komercijalnih poruka.

  5. Vrijeme čuvanja. Vaši osobni podaci će se čuvati na period od tri (3) godine od kraja vašeg ugovora, ali ne duže od trenutka kada uložite prigovor ili predate sličan zahtjev vezan uz obradu osobnih podataka u svrhu slanja komercijalnih poruka, uključujući korištenje vašeg prava na brisanje osobnih podataka.

  6. Ostali primatelji podataka. Stranke koje odrađuju marketinške usluge za nas u skladu s našim uputama, stranke koje upravljaju našom stranicom ili mobilnim aplikacijama (obrađivači podataka) i druge tvrtke u našoj grupi također primaju vaše osobne podatke.

  7. Vaša prava. Pod uvjetima navedenim u Općoj uredbi, imate pravo da zatražite od nas pristup svojim osobnim podacima, da zatražite ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, ili zabraniti obradu vaših osobnih podataka.

   1. Ako mislite da je obrada vaših osobnih podataka prekršila ili krši Opću uredbu, imate pravo, između ostalog, podnijeti prigovor nadležnom tijelu, posebice nadležnom tijelu u zemlji članici EU u kojoj živite, u kojoj radite ili u kojoj se navodno kršenje Opće uredbe dogodilo.

   2. Imate pravo u bilo kojem trenutku žaliti se na obradu vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, uključujući i profiliranje, kada se profiliranje odnosi na takvu vrstu marketinga. Ako podnesete žalbu na obradu vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, vaši osobni podaci se više neće obrađivati u te svrhe.

 4. OBRADA VEZANA UZ IZRAVNI MARKETING (UZ VAŠ PRISTANAK)

  1. Detalji obrade. Uz vaš pristanak, mi obrađujemo vaše

   1. podatke za kontakt, uključujući email adresu, koje ste nam dali kada ste kreirali svoj račun;

   2. podatke o dobi, ako ste nam ih dali;

   3. pseudonimizirane identifikatore koje smo postavili da vas zaštitimo, a ako ste se odlučili registrirati ili prijaviti na Stranicu koristeći svoj već postojeći račun koji imate kod neke treće stranke (npr. Facebook, Gmail, Apple), također obrađujemo pseudonimiziran identifikator koji vam je dala treća stranka, a koji nam ustupa treća stranka za potrebe prijave;

   4. podatke o vašem korištenju Stranice (npr. IP adresa i Geo IP lokacija) i podatke o vašem uređaju (npr. operativni sustav, internetski preglednik i verzija internetskog preglednika), koji se prikupljaju automatski dok koristite Stranicu;

   u svrhu slanja komercijalnih poruka (marketinške ponude) koje promoviraju nas, našu grupu ili treće stranke, ili u svrhu provođenja drugih marketinških aktivnosti prema vama. Ova obrada osobnih podataka se zasniva na vašem izričitom pristanku, koji imate pravo povući u bilo kojem trenutku.

  2. Razlozi za obradu. Svrha obrade vaših osobnih podataka je slanje komercijalnih poruka i provođenje drugih marketinških aktivnosti prema vama.

  3. Pravna osnova. Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je pristanak koji ste nam dali u skladu sa Člankom 6(1)(a) Opće uredbe.

  4. Vrijeme čuvanja. Mi ćemo čuvati (zadržati) vaše osobne podatke na period od četiri (4) godine od datuma kada primimo vaš pristanak za obradu te ćemo ih prestati obrađivati ako povučete svoj pristanak za obradu vaših podataka u ove svrhe.

  5. Ostali primatelji podataka. Stranke koje za nas odrađuju usluge marketinga i oglašavanja, posebice stranke navedene ovdje, stranke koje upravljaju našom stranicom ili mobilnom aplikacijom, ostale tvrtke u našoj grupi (obrađivači podataka), te najkorištenije društvene mreže kao što su Facebook, Twitter, LinkedIn (kao upravitelji ili u nekim slučajevima zajednički upravitelji) također primaju vaše osobne podatke.

  6. Vaša prava. Pod uvjetima navedenim u Općoj uredbi, imate pravo da zatražite od nas pristup svojim osobnim podacima, da zatražite ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, zabraniti obradu svojih podataka ili iskoristiti pravo na prijenos svojih osobnih podataka.

   1. Imate pravo u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak na obradu vaših osobnih podataka koji ste nam prethodno dali. Ovo ne utječe na zakonitost obrade vaših osobnih podataka prije povlačenja pristanka. Možete povući svoj pristanak na obradu vaših osobnih podataka klikom na poveznicu koja se nalazi u svakoj komercijalnoj poruci koju vam pošaljemo ili slanjem poruke na našu email adresu (pogledajte Članak 1.2 ovih Informacija).

   2. Ako mislite da je obrada vaših osobnih podataka prekršila ili krši Opću uredbu, imate pravo, između ostalog, podnijeti prigovor nadležnom tijelu, posebice nadležnom tijelu u zemlji članici EU u kojoj živite, u kojoj radite ili u kojoj se navodno kršenje Opće uredbe dogodilo.

   3. Vi nemate obvezu dati svoje osobne podatke. Ustupanje vaših osobnih podataka nije pravna ili ugovorna obveza, niti je uvjet koji je potreban za sklapanje ugovora.

 5. OBRADA VEZANA UZ POHRANJIVANJE HTTP KOLAČIĆA NA VAŠ UREĐAJ

  1. Detalji obrade. Kroz traku za kolačiće koja se nalazi na Stranici (u daljnjem tekstu "Traka"), možete nam dati svoj pristanak za obradu vaših osobnih podataka koja je vezana uz pohranjivanje http kolačića na vaš uređaj.

   U Pragu dana 09. 10. 2023 Livesport s.r.o.

  2. Razlozi za obradu. Razlozi za obradu osobnih podataka mogu varirati ovisno o vrsti kolačića koji se pohranjuju, tako da više informacija možete pronaći unutar Trake ili u ostalim dokumentima koje smo objavili.

  3. Pravna osnova. Pravna osnova za obradu vaših podataka je pristanak koji ste nam dali u skladu s Člankom 6(1)(a) Opće uredbe.

  4. Vrijeme čuvanja. Informacije o vremenu čuvanja osobnih podataka vezanih uz pohranjivanje pojedinih kolačića varira ovisno o vrsti kolačića koji su pohranjeni, tako da više informacija možete pronaći unutar Trake ili u ostalim dokumentima koje smo objavili.

  5. Ostali primatelji podataka. Kategorija primatelja osobnih podataka varira ovisno o vrsti kolačića koji su pohranjeni, tako da više informacija možete pronaći unutar Trake ili u ostalim dokumentima koje smo objavili.

  6. Vaša prava. Pod uvjetima navedenim u Općoj uredbi, imate pravo da zatražite od nas pristup svojim osobnim podacima, da zatražite ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, zabraniti obradu svojih podataka ili iskoristiti pravo na prijenos svojih osobnih podataka.

   1. Imate pravo u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak na obradu vaših osobnih podataka koji ste nam prethodno dali. Ovo ne utječe na zakonitost obrade vaših osobnih podataka prije povlačenja pristanka. Možete povući svoj pristanak putem Stranice.

   2. Ako mislite da je obrada vaših osobnih podataka prekršila ili krši Opću uredbu, imate pravo, između ostalog, podnijeti prigovor nadležnom tijelu, posebice nadležnom tijelu u zemlji članici EU u kojoj živite, u kojoj radite ili u kojoj se navodno kršenje Opće uredbe dogodilo.

   3. Vi nemate obvezu dati svoje osobne podatke. Ustupanje vaših osobnih podataka nije pravna ili ugovorna obveza, niti je uvjet koji je potreban za sklapanje ugovora.

 6. SIGURNOST VAŠIH PODATAKA

  1. Mi koristimo administrativne, tehničke i konkretne mjere sigurnosti da zaštitimo vaše osobne podatke u skladu s propisanim zakonima.

 7. OSTALE INFORMACIJE

  1. Automatizirano donošenje odluka. Mi ne provodimo automatizirano donošenje individualnih odluka u skladu sa Člankom 22 Opće uredbe.

  2. Aktivnosti trećih stranaka. Mi nismo odgovorni za aktivnosti trećih stranaka kojima otkrivate svoje osobne podatke ili osjetljive informacije, te nemamo nadležnost narediti ili kontrolirati slanje ponuda trećih stranaka. Ako više ne želite primati poruke, mailove ili drugu vrstu komunikacije od strane trećih stranaka, molimo vas da kontaktirate izravno treću stranku koja je u pitanju.

 8. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA IZVAN EU

  1. Mi nemamo namjeru svjesno prenositi vaše osobne podatke u treće zemlje (koje nisu članice EU) ili u međunarodne organizacije, no neki od naših partnera, poput primatelja osobnih podataka koje smo gore spomenuli, se mogu nalaziti u državama koje nisu članice EU ili pohranjivati podatke na servere koji se nalaze izvan EU. U takvim slučajevima se može dogoditi "prijenos vaših podataka u treće zemlje (koje nisu članice EU)" u skladu s Općom odredbom, uključujući države za koje Europska Komisija još nije donijela odluku o odgovarajućoj zaštiti koja bi bila identična EU zakonima. U takvim slučajevima ćemo osigurati da se vaši osobni podaci obrade i zaštite u skladu s našim standardnim uvjetima zaštite podataka, ali i u skladu sa zaštitnim mjerama navedenim u Članku 46 Opće odredbe, koje su dostupne ovdje.

 9. IZMJENE I DOPUNE

  1. Obavijestit ćemo vas o bilo kakvim promjenama ovih Informacija.

  2. Preporučujemo vam da redovito provjeravate ove Informacije kako biste bili svjesni svojih prava.